NOVINKY

arr3ČESKÉ BUDĚJOVICE 2019 9. ročník plaveckých závodů žactva POŘADATEL: PLAVÁNÍ České Budějovice,...
KANCELÁŘ KLUBU
úterý 16:00 - 17:00
čtvrtek 15:30 - 16:00
V případě nepřítomnosti jsme
na bazéně - volejte 777 977 297.

KONTAKTY

PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s.
Sokolský ostrov 402/4
č.účtu: 211394476/0300
info(a)plavani-cb.cz
tel: 777 939 932
tel: 777 977 297

DOKUMENTY

.

PLATBY leden - červen 2019
         
Termín splatnosti: do 31.1.2019      
         
"A tým" 900,-Kč/měsíc 5.400,- Kč    
"B tým" 900,-Kč/měsíc 5.400,- Kč    
Přípravka "A" 700,-Kč/měsíc 4.200,- Kč 5-7 tréninků týdně  
Přípravka "B" 600,-Kč/měsíc 3.600,- Kč 3-4 tréninky týdně  
Přípravka "C" 500,-Kč/měsíc 3.000,- Kč 1-2 tréninky týdně   
Přípravka "D" 1 trénink týdně 3.000,- Kč    
Přípravka "D" 2 tréninky týdně 3.500,- Kč    
Kondiční plavání 500,-Kč/měsíc 3.000,- Kč Číslo účtu: 211394476/0300
studenti SG 700,-Kč/měsíc 4.200,- Kč Variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka
Kurzy pro neplavce (malý bazén) 135,-Kč / 1 lekce Zpráva pro příjemce: jméno + skupina
Členský příspěvek (vždy v lednu) 100,-Kč / rok 2019    
Členský příspěvek hradí pouze ti, kteří neplatí příspěvky na tréninky (kurzovné).
Např. trenéři, rozhodčí, masters, apod.   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA do PLČB

Přihlášku by měli obdržet všichni na tréninku od trenéra nebo v kanceláři klubu. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání do kanceláře nebo trenérovi na tréninku. Současně s vyplěnou přihláškou je třeba vyplnit i Souhlas se zpracování osobních údajů (GDPR níže).

Vyplněním přihlášky a jejím odevzdáním se stáváte členy plaveckého klubu (spolku) PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Každý člen je povinen dodržovat stanovy a směrnice klubu (odkaz).

PŘIHLÁŠKA v pdf

PŘIHLÁŠKA v doc

 

GDPR - Zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je nutné mít od 25.5.2018 podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlas musí mít podepsaný všichni členové klubu (v případě, že s uvedenými informacemi souhlasí). Formulář by měli všichni obdržet na tréninku od svého trenéra. Pokud víte, že jste takový dokument neobdrželi, tak si jej prosím vytiskněte a podepište na straně 2. V případě členů mladších 15-ti let je nutný podpis zákonného zástupce. Podepsaný formulář odevzdejte v kanceláři klubu nebo svému trenérovi.

FORMULÁŘ GDPR

V případě, že by někdo z členů nesouhlasil s některými uvedenými body ve formuláři, tak je prosím začerněte.

.

ZDRAVOTNÍ prohlídky

Z nařízení Českého svazu plaveckých sportů je každý registrovaný plavec povinen doložit zdravotní prohlídku, kde lékař potvrdí, že je daný plavec schopen zůčastnit se plaveckých závodů. Od členů klubu PLČB mladších 15 let stačí potvrzení od praktického lékaře. Členové starší 15 let musí doložit potvrzení od sportovního lékaře.

Je nutné, aby každý, kdo se chce účastnit závodů (nejen v ČB, ale i ostatních) toto potvrzení doručil nejpozději do 20. února 2019 do kanceláře klubu nebo svému trenérovi. Potvrzení je platné 1 rok.

FORMULÁŘ potvrzení

.

ZTJjZj