O KLUBU » Dokumenty
Dokumenty
.
Směrnice klubu Zápisy z jednání Výboru klubu
Klubové příspěvky Směrnice I/2017 ... Leden 2017 Zápis 1/2017
Odměny Směrnice III/2017
Příspěvky závodníkům (členům) Směrnice IV/2017
.
Stanovy plaveckého klubu PLČB
Stanovy PLČB

 

 


 

Klubové příspěvky pro rok 2017
.
Přípravka "A" 700,-Kč/měsíc 3.500,- Kč
Přípravka "B" 700,-Kč/měsíc 3.500,- Kč
Přípravka "C" 500,-Kč/měsíc 2.500,- Kč
Přípravka "D" 500,-Kč/měsíc 2.500,- Kč
Přípravka "začátečníci" 500,-Kč/měsíc 2.500,- Kč
Kondiční plavání 500,-Kč/měsíc 2.500,- Kč
"A tým", "B tým" 900,-Kč/měsíc 4.500,- Kč
studenti SG 700,-Kč/měsíc 3.500,- Kč
Kurzy pro neplavce (malý bazén) 140,-Kč/1 lekce

Termín splatnosti pro platbu klubových příspěvků je do 19. února 2017 (období leden – květen 2017) na účet klubu.

Členové, kteří nehradí klubové příspěvky, ale jsou členy klubu (trenéři, rozhodčí, atd.), jsou povinni uhradit 100,-Kč členský příspěvek na kalendářní rok 2017 a to do 19.2.2017. Neuhrazení členského příspěvku je důvodem k vyloučení člena z klubu.

Veškeré platby se provádí výhradně převodem na účet klubu.

číslo účtu: 211394476/0300
VS: rodné číslo sportovce bez lomítka
zpráva pro příjemce: jméno sportovce


V případě nezaplacení do uvedeného termínu může být účtováno penále ve výši 100,-Kč/týden.

 

NjA1NWQ