Klubové příspěvky 2018

   
Termín splatnosti: do 18. února 2018

Příspěvky je možné uhradit jednorázovou platbou na celé období leden-červen 2018 (1.varianta) nebo rozděleně, tedy poloviční částkou za období leden-březen a poté za období duben-červen 2018 (2.varianta). Termín splatnosti pro druhou platbu je 15.4.2018.

    1. varianta 2. varianta
    leden - červen leden - březen
       
Přípravka "A" 700,-Kč/měsíc 4.200,- Kč 2.100,-Kč
Přípravka "B" 600,-Kč/měsíc 3.600,- Kč 1.800,-Kč
Přípravka "C" 500,-Kč/měsíc 3.000,- Kč 1.500,-Kč
Přípravka "D" 500,-Kč/měsíc 3.000,- Kč 1.500,-Kč
Kondiční plavání 500,-Kč/měsíc 3.000,- Kč 1.500,-Kč
"A tým", "B tým" 900,-Kč/měsíc 5.400,- Kč 2.700,-Kč
studenti SG 700,-Kč/měsíc 4.200,- Kč 2.100,-Kč
Kurzy pro neplavce (malý bazén) 140,-Kč / 1 lekce
Členský příspěvek 100,-Kč / rok 2018

Od členského příspěvku jsou osvobozeni ti, kteří hradí klubové příspěvky pro danou tréninkovou skupinu. Ostatní členové klubu (trenéři, rozhodčí, atd.) jsou povinni uhradit 100,- Kč nejpozději do 18.2.2018.

Neuhrazení členského příspěvku je důvodem k vyloučení člena z klubu!

 

Veškeré platby se provádí výhradně převodem na účet klubu.

Číslo účtu: 211394476/0300
Variabilní symbol: rodné číslo sportovce bez lomítka
Zpráva pro příjemce: jméno sportovce
Název klubu: PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s.
Sídlo klubu: Hraniční 1074/9, 370 06 Č.Budějovice
IČO: 270 36 618

 

NjZiYT